Farské oznamy XIV/2022

25. decembra - Nedeľa narodenia Pána

 • V pondelok je sviatok sv. Štefana, diakona, mučeníka, ktorý sa ako prvý slobodne rozhodol aj život položiť za Ježiša. Okolo r. 32 bol ukameňovaný (prvými mučeníkmi za Krista boli samozrejme betlehemské nemluvniatka). Umieral tak, ako nikto dovtedy; s radosťou a s modlitbou za svojich vrahov. Podľa tradície je tento deň dňom návštev, vinšovania, koledovania a zábavy. Niekde sa večer hráva divadlo alebo býva tzv. „svätoštefanská zábava“. Kto umiera pre Krista a s Ním, nemusí sa báť, bude žiť večne, a to je skutočný dôvod na radosť.
 • V pondelok, 26.12., bude len jedna sv. omša o 10.00 h. Hneď po nej vystúpi folklórna skupina Oslianka a ženská spevácka skupina Kolovrátok, ktoré nám predstavia pútavé pásmo vianočných vinšom, kolied a piesní pod názvom „Nebo so zemou sa radujú“. Pásmo trvá cca 35 minút.
 • V utorok, 27.12., je sviatok sv. Jána, apoštola a evanjelistu. Patril medzi 12 apoštolov a medzi najbližších Ježišových spolupracovníkov. Ako jediný z apoštolov zostal pri Ježišovi až do Jeho smrti; ostatní sa od strachu rozutekali. Hoci bol mučený, ako jediný z apoštolov nezomrel mučeníckou, ale prirodzenou smrťou vo vysokom veku /zomrel vo vyhnanstve/. Bol „miláčikom“ Ježiša Krista. Je nám vzorom v láskyplnom vzťahu s Kristom.
 • V stredu, 28.12., je sviatok „Svätých neviniatok“, mučeníkov, čiže nevinných detí, ktoré dal vyvraždiť kráľ Herodes, lebo sa chcel za každú cenu zbaviť práve narodeného Ježiša. Prikázal vyvraždiť všetkých (okolo 40) chlapcov do dvoch rokov.
 • Vo štvrtok, 29.12., je spomienka na sv. Tomáša Becketa, biskupa a mučeníka (1118-1170). Je snáď najznámejším z anglických canterburských biskupov. stal sa najvyšším úradníkov v kráľovstve, kráľovským kancelárom. Kráľ Henrich II. si ho obľúbil a stal jeho najbližším priateľom a radcom. Medzitým sa Tomáš stal novým biskupom v Canterbury, čim zastával naraz dva najvyššie úrady, svetský i cirkevný. V záujme anglického kráľa však boli aj opatrenia proti Cirkvi, s čím Tomáš nesúhlasil, vzdal sa úradu kancelára, čo kráľa nemilo prekvapilo. Po zavraždení Tomáša kráľ oľutoval svoje konanie a pri jeho hrobe robil verejné pokánie. Tri roky po smrti bol vyhlásený za svätého. Na jeho príhovor sa dialo množstvo zázrakov. O 400 rokov, kráľ Henrich VIII., ktorý oddelil Anglicko od Cirkvi, dal Tomášov hrob rozbiť a jeho pozostatky rozprášiť po okolí.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V piatok, 30.12., je sviatok Svätej Rodiny Ježiša, Jozefa a Márie. Po sv. prijímaní požehnáme všetky rodiny našej farnosti. Je pekné, keď sa na moment požehnania jednotliví členovia rodiny postavia k sebe a chytia sa za ruky (deti a miništranti prídu ku svojim rodičom). prosím, aby ste prišli celé rodiny.
 • V sobotu, 31.12., je spomienka na sv. Silvestra I., pápeža. Bol prvým pápežom po krvavom prenasledovaní kresťanov. Cisár Konštantín Milánskym ediktom v r. 313 dal Cirkvi slobodu, čím nastala celkom nová doba pre Cirkev, akú dovtedy nepoznala; dlhých 250 rokov bola brutálne prenasledovaná, kresťania mučení a zabíjaní. V januári 314 bol Silvester zvolený za pápeža. Keďže kruté prenasledovanie sám prežil, ako pápež bol veľmi pokojný, ale zároveň prezieravý a rozhodný. Výborným pápežom bol vyše 20 rokov.
 • Na Silvestra bude sv. omša už o 15.30 h. (aby ste stihli rodinnú silvestrovskú večeru, ktorá tradične býva o 18.00 h.). V príhovore krátko zhodnotím kalendárny rok 2022.
 • Počas sv. prijímania zaspievame spoločne pieseň „Te Deum laudamus“ (Teba, Bože, chválime), za ktorú môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • O 23.45 h. bude v kostole vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna, potom bude krátka „ďakovná pobožnosť na konci roka“. V prvých sekundách nového roku dostanú prítomní novoročné eucharistické požehnanie.
 • V sobotu, 1.1., je svetový deň pokoja a „Nový rok“, ale najmä slávnosť, prikázaný sviatok Bohorodičky panny Márie.
 • Po sv. prijímaní, budeme vzývať Ducha Svätého o pomoc do nového roku; budeme spievať „Veni Creator Spiritus“. Kto sa pri verejnej pobožnosti zúčastní na speve alebo recitovaní hymnu "Veni, Creator Spiritus" - "Príď Duchu Svätý", - môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.
 • Chorí a nevládni sa v januári spovedať nebudú.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. V tento deň býva tradičná zbierka na potreby farnosti.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 8. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

26.12.

Pondelok

10.00

+ Štefan a Emília Uhliaroví, rodičia a zať Ján

27.12.

Utorok

17.00

+ Štefan, Valent, Ján Pisároví, manželky a rodičia

28.12.

Streda

17.00

+ Amália Mikulová (1.výr.), manžel Ľudovít a syn Silvester

29.12.

Štvrtok

17.00

+ Ján Šimo, rodičia Šimoví a Mendeloví

33.12.

Piatok

17.00

+ Jaroslav Jánoška

31.1.

Sobota

15.30

+ Mária a Jozef Miloví a rodičia

1.1.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Anastázia Sobotová a manžel Ján

 

 

 1. januára – Panny Márie Bohorodičky

 • V pondelok je spomienka na sv. Bazila Veľkého a Gregora Nazianského, biskupov, učiteľov Cirkvi. patria medzi najvýznamnejších a najvplyvnejších teológov raného kresťanstva (4.stor.). Tak ako pápež Silvester, aj oni dvaja významne prispeli k formácii novej tváre Cirkvi po udelení slobody. Boli to velikáni svojej doby.
 • V utorok je ľubovoľná spomienka na Najsvätejšie meno Ježiš, čiže „Ježišove meniny“. Mužské meno Ježiš (Jesus - chezús) je dodnes bežne používané v španielsky hovoriacich krajinách.
 • V stredu po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • Vo štvrtok večer bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • V piatok máme slávnosť, prikázaný sviatok Zjavenia Pána, Troch kráľov. Počas sv. omší bude ohlásený deň Veľkej Noci a ostatných slávností v roku 2023.
 • Doneste si vhodné nádoby na trojkráľovú sv. vodu, ktorú požehnáme počas sv. omší. Trojkráľová sv. voda slúži na požehnávanie príbytkov, budov a osôb v domácnosti. Do Veľkej Noci sa používa vo sväteničkách umiestnených pri vchode do príbytkov. Prosím, vytvorte si tento dôležitý zvyk a používajte sv. vodu /s dôverou sa prežehnajte/ pri vchádzaní a vychádzaní z príbytkov. Zo života vieme, že sv. voda zaháňa Zlého, upokojuje duše živých i mŕtvych.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou.
 • Prvopiatková pobožnosť nebude.
 • V sobotu je prvá sobota; po sv. omši sa pomodlíme Loretánske litánie.
 • V nedeľu (8.1.) je sviatok Krstu Krista Pána. Po tomto sviatku sa môže odložiť betlehem (najmä v domácnostiach) a ostatná vianočná výzdoba.
 • Po nedeli Krstu Krista Pána sa končí vianočné obdobie, prestávajú sa spievať vianočné piesne a začína sa obdobie „Cez rok“, čiže „všedné dni“.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.10. (skupina č.9 už upratovala). Vďaka za obetavosť.

Deň

Čas

Úmysel

2.1.

Pondelok

17.00

+ Ján Duda

3.1.

Utorok

17.00

+ Štefan a Helena, Vincent a Božena a rodičia

4.1.

Streda

17.00

+ Jaroslav Krajčovič (10.výr.), rodičia Krajčovičoví a Jankuloví

5.1.

Štvrtok

17.00

Za Božiu pomoc pre Matúša Nechalu (19.nar.)

6.1.

Piatok

8.00

11.00

Za farníkov

+ Anna a Ján Šimoví, deti Ján a Anna

7.1.

Sobota

8.00

+ Amália a Valent, Mária, Ladislav a Ivan

8.1.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Viktória Schubertová (ned.90.nar), Rudolf a rodičia

Za farníkov

 

 

 8. januára - Krst Krista Pána

 • V pondelok (9.1.) od 10.00 h. budeme odkladať vianočnú výzdobu a stromčeky. Betlehem sme zvyčajne nechávali v kaplnke sv. Anny až do Hromníc, do 2. februára. Prosím, príďte pomôcť a poupratovať. Ďakujem za obetavosť.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V tomto týždni začneme požehnávanie príbytkov v našej farnosti. Prihlásených osobne oslovím, aby sme sa dohodli na termíne.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č. 11. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

9.1.

Pondelok

-

-

10.1.

Utorok

17.00

+ Rudolf Fábry (15.výr.), rodičia a Anna

11.1.

Streda

17.00

+ Vladimír Fábry (1.výr.)

12.1.

Štvrtok

17.00

+ Gizela (ned.100.nar.)

13.1.

Piatok

17.00

Za Božiu pomoc pre Jaroslava Nechalu (61.nar.)

14.1.

Sobota

    8.00

+ Dominik, Mária, synovia a vnuk Peter

15.1.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Ivan Fábry (ned.64.nar.)

 

 

 15.januára - 2. nedeľa v období „cez rok“

 • V utorok je spomienka na sv. Antona, opáta. Patril medzi prvých kresťanských pustovníkov (250-356). Asi 20 rokov žil zamurovaný v jednej miestnosti; chlieb mu podávali cez otvor v stene. Dožil sa 105 rokov. Zástupom ľudí, ktorí za ním húfne prichádzali radil, aby sa snažili o radosť, o zachovanie pokoja vždy a všade, akoby každý deň začínali celkom odznova, aby neupadli do duchovnej únavy.
 • Od 18. do 25.1. máme týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Modlitby prebiehajú súčasne na celom svete. Prosím, pripojte sa aj vy v osobných modlitbách k tomuto úmyslu.
 • Vo štvrtok po večernej sv. omši bude adorácia cca do 18.00 h.
 • V sobotu je spomienka na sv. Agnesu, pannu a mučenicu. Je významnou patrónkou detí, dievčat, snúbencov, záhradníkov a bojovníkov o svoju mravnú čistotu. Počas prenasledovania kresťanov bola nútená vzdať sa viery v Ježiša Krista, čo hrdinsky odmietla. V r. 304, vo veku 14 rokov, bola umučená; po neúspešnom upálení zaživa jej kat sťal hlavu.
 • Na budúcu nedeľu bude „nedeľa Božieho slova“, ktorú v r. 2019 ustanovil pápež František. Je to deň oslavy, štúdia a šírenia Božieho slova. Bibliu by sme mali denne čítať, aspoň niečo, rozjímať nad Božím slovom, napríklad nad liturgickými čítaniami dňa, vnášať Božie slovo do osobného života.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupinka č.12. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

16.1.

Pondelok

-

-

17.1.

Utorok

17.00

+ Rodina Pernisová a Fiová

18.1.

Streda

17.00

+ Štefan a Katarína Bartoví a deti

19.1.

Štvrtok

17.00

Za Božie požehnanie pre členov ruže Martina Boreckého

20.1.

Piatok

17.00

+ Jozef Mojžiš (2.výr.)

21.1.

Sobota

17.00

+ Tibor Bednár (pohr.)

22.1.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Vladimír Nechala (č.445)

Za farníkov

 

DOBRÁ NOVINA – V strede kostola je krabička na milodary. Žiaľ, v tomto roku nebudú chodiť deti po domácnostiach. Svoje milodary vložte, prosím, do krabičky v kostole.

 

požehnanie príbytkov na rok 2023 - Prosím, nahláste sa v sakristii alebo telefonicky. 

Kto si chce požehnanie príbytku urobiť sám, v strede kostola budú tradičné drevené tabuľky za symbolický milodar 1€.

Budú aj v kvetinárstve u Žanetky Kiripolskej. Potrebujete k tomu sv. vodu.

 

 

Dobrý Boh Otec nech nám požehná rok 2023!

nech je to rok pokoja a vnútorného znovuzrodenia!