Sv. Vendelín

 

     Svätý Vendelín sa narodil okolo roku 550 a zomrel pravdepodobne v roku 617 v Tholey (Sársko, Nemecko).Bol synom škótskeho kráľa, ktorého vychovával arcibiskup. Cítil, že ho volá Boh, a tak ako dvadsaťročný odišiel na púť do Ríma. Cestou späť však ostal v oblasti dnešného Nemecka pri francúzskych hraniciach a tam sa stal pastierom oviec. Žil skromne ako samotár, slúžil ľuďom, rozprával im o Bohu a ukazoval im kresťanský život. Po zázračných skutkoch mu šľachtic, u ktorého pracoval, postavil pustovňu, aby sa mohol nerušene venovať modlitbe a rozjímaniu.
Neskôr sa stal okolo roku 597 opátom v sárskom benediktínskom kláštore v Tholey. Tam slúžil Bohu a svojim bratom až do svojej smrti r. 617. Zomrel vo svojej cele, kde bol aj pochovaný. Časom nad ňou postavili kaplnku. V jej blízkosti postupne vyrástlo malé mestečko, ktoré sa dodnes volá po ňom –Sankt Wendel.
 
     Svätý Vendelín je patrónom pastierov, sedliakov, polí a roľníkov, preto je väčšinou zobrazovaný ako mladý pastier s dobytkom a s ovcami, s pastierskou palicou a kapsou, s ružencom či s knihou, s lopatou, s kyjakom alebo aj s kráľovskou korunou, niekedy je zobrazovaný sediaci s knihou na kolenách a s pastierskou trúbou.
Jeho sviatok sa slávi 20. októbra, aj keď sa jeho meno v liturgickom kalendári neuvádza. Uctievaný je najmä v Rakúsku, Nemecku a Švajčiarsku. Ale i na Slovensku a v Čechách bolo a je veľa kaplniek zasvätených práve tomuto svätcovi.
 
     Sv. vendelín, pros nášho nebeského otca, aby nás požehnával na duši i na tele, ochraňoval naše príbytky i polia, zachoval nás v pravej a živej viere a blúdiacich prinavrátil na pravú cestu. Amen.
Starobylé modlitby k svätému Vendelínovi(upravené; len pre súkromné použitie).
 
     Z gruntu srdca svojho pozdravujem, ctím a velebím teba, ó, veľký služobník Boží a potupiteľ tohto sveta, sv. Vendelín! Žiadam touto modlitbou, ako mojou silou možné je, aby si aj mne službu preukázal. V uvažovaní nad tvojim svätým životom nemôžem sa z tvojich čností dostatočne vynačudovať a radovať. Ó, aká veľká milosť Božia pri tebe bola, ktorá pohla tvojich rodičov, tvojich priateľov, aby si tvoje vlastné kráľovstvo, ktoré ti dedične patrilo, opustil a opovrhovaným pastierom sa stal, na drsnom poli živobytie mal a všetkých potrebných vecí trpel nedostatok. Velebím túto tvoju znamenitú čnosť a spolu s tebou ďakujem všemohúcemu Bohu, ktorý ťa svojou milosťou k tomu predurčil. Žiadam ťa, ó, milý svätý Vendelín, skrze tvoje prísne kajúce skutky, ktoré si konal a skrze tvoj čnostný život, ktorý si viedol, aby si to všetko najvyššiemu Bohu obetoval a teda mne milosť a milosrdenstvo, odpustenie mojich hriechov, odčinenie mojich trestov, polepšenie môjho života a dosiahnutie večného života vyprosil. Amen.
 
     Do tvojej mocnej stráže a vernej ochrany, porúčame sa, ó, verný pastier, svätý Vendelín! Na teba moju starosť o seba a o všetko, čo moje je, skladám. Porúčam ti moje telo i dušu, môjho manžela, manželku i deti, moju čeľaď i dobytok, dom i statok môj, aby si to všetko požehnával a opatroval, od všetkej škody vystríhal a oslobodil. A ako u oného zemana, u ktorého si slúžil, jeho dobytok od všelijakej škody ochraňoval a skrz požehnanie Božie rozmnožoval, tak aj teraz ráč, ó veľký svätý, svätý Vendelín, iba z tvojej dobroty, aj mne tak učiniť a Božieho požehnania domu môjmu vyjednať. K tebe, ó, svätý Vendelín, veľkú dôveru mám, lebo viem, aká mocná je tvoja ochrana a tvoj príhovor a ako si ty mnohým úbohým ľuďom zo svojho živobytia i po tvojej blahoslavenej smrti v ich potrebách pomohol a prispel. Dopraj mi teda, ako dúfam, užiť si tvojej pomoci, aby moja láska a pobožnosť k tebe rástla a tvoja česť skrze mňa rozšírená bola. Amen.