Najzákladnejšie hriechy, ktoré ako miništrant môžem vykonať

 

ŤAŽKÉ, ktoré ak spravím mi zabraňujú pristúpiť k sv. prijímaniu a mal by som čím najskôr pristúpiť k sv. spovedi, aby som bol zasa čistý:

1. Neúčasť na CELEJ sv. omši v nedeľu alebo v prikázaný sviatok,

2. Časté zbytočné spomínanie Božieho mena,

3. Hrešenie, hrubé slová, hrubé správanie sa, neslušné vtipy, preklínanie, rúhanie sa,

4. Škodenie si na zdraví (fajčenie, nadmerné pitie alkoholu, drogy, ...),

5. Krádež aj malej veci,

6. Úplné alebo časté zanedbávanie si svojich základných povinností (príprava do školy!),

7. Podvádzanie vo veľkej veci (napr. rodičov, učiteľov),

8. Úplné, alebo veľmi časté vynechávanie rannej a večernej modlitby,

9. Časté vyvyšovanie sa nad druhých, CHVASTANIE SA, tvrdosť, drzosť, bezohľadnosť, násilie, spôsobovanie bolesti nevinnému, týranie slabšieho, vyhrážanie sa, vydieranie, nespravodlivosť, priať zle druhému, nahováranie druhého na zlo!,

10. LAKOMOSŤ,

11. POMSTA,

12. Súhlas so zlými skutkami druhého; neupozornenie, že koná zle!

13. Osočovanie (vymýšľanie chýb) kamarátov, učiteľov, rodičov,...

14. ZÁVISŤ, častý HNEV, zbytočná urážlivosť, PÝCHA!

15. LENIVOSŤ!!!

16. NEVERA, pohŕdanie Bohom, robenie si posmechu z Boha, odmietanie potreby Boha, zapieranie Boha HLAVNE PRED „NEVERIACIMI „KAMARÁTMI,

17. Nečistota, smilstvo, sebaukájanie, pozeranie neslušných filmov, časopisov,

18. Nadmerné sebecké zmýšľanie, hrubé pohŕdanie inými ľuďmi,

19. Úplná alebo veľmi častá HANBA ZA VIERU, zapretie viery!!!

20. FALOŠNOSŤ, zakrývanie pravdy, neúprimnosť,

21. Nedodržanie daných SĽUBOV, zneužitie dôvery druhého, prezradenie tajomstva,

22. Zbytočná PRÍSAHA (prisahá sa iba pri sobáši),

23. Ľahkomyseľné ničenie prírody, týranie zvierat,

 

ĽAHKÉ, ktoré musím oľutovať, ale nezabraňujú mi pristúpiť k sv. prijímaniu. Pri najbližšej sv. spovedi ich však musím povedať:

1. Občasná neposlušnosť voči rodičov a učiteľom,

2. Občasné zbytočné vyrieknutie Božieho mena,

3. Vyrušovanie v kostole a v škole,

4. Občasné klamanie,

5. Občasné nadávanie,

6. Občasné vynechanie rannej a večernej modlitby,

7. Občasný posmech a menšie poníženie druhých,

8. Občasné pohŕdanie inými,

9. Občasné neposkytnutie pomoci, ktorú by som mohol vykonať,

10. Občasné zanedbanie dobra, ktoré by som mohol vykonať,

11. Občasné sebectvo, skúposť,

12. Občasné škodenie druhému,

13. Občasné ohováranie (šírenie skutočných chýb druhého),

14. Občasná hanba za vieru,

15. Nezáujem o rozširovanie si vedomostí a záujmov, malá snaha prekonať svoje slabosti,

16. Príliš si zakladať na výzore, oblečení,

17. Nepresnosť v stávaní (potom nemáte čas na modlitbu),

18. Nedobre odvedená práca (napr. zle odložený oblek!),

19. Nevďačnosť voči druhým, ktorý niečo pre mňa urobili,

20. Nepozdravenie sa starším, neúcta voči starším,

21. Nevykonanie skutku kajúcnosti v PIATOK (napr. nejesť mäso, pomodliť sa ruženec, ísť na sv. omšu, obeta, sebazápor, ...),

22. Nevykonať pokutu - skutok kajúcnosti po sv. spovedi,

23. Prehnaná kritika toho, čo sa mi nepáči,

24. Škriepenie sa a bitie súrodencov.