Vtipy 1. časť

Obsah článku

1.

K chorej babke zavolali doktora. Keď odišiel, tak sa babka pýta:

„A to bol kto pri mne, deti moje?“

„Doktor, babka, doktor!“

„Veď preto, na farára si veľa dovolil!“

 

2.

Farár ide na návštevu. Zazvoní u dverí; žena, ktorá si myslí, že sa vracia domov manžel, povie:

„To si ty miláčik?“

„Nie, ale som z tej istej firmy“ – odpovedá farár.

 

3.

Mních prechádza cez križovatku a sleduje mraky na oblohe. Policajt naňho volá:

„Hej, pane, pozerajte sa kam idete, lebo pôjdete tam kam sa pozeráte!“

 

4.

Pán Boh vyháňal Adama z raja a takto volal za ním:

„V pote tvári budeš jesť chlieb .... a aby si to nemal také ľahké, tak ti stvorím aj svokru!“

 

5.

„Je pravda, že po smrti sa človek zmení na prach?“ - pýta sa dievčatko mamy.

„Je to pravda, prečo sa pýtaš?“

„Tak to za našou skriňou muselo zomrieť veľmi veľa ľudí.“

 

6.

„Zasa si bol vo farskej záhrade kradnúť jablká?“ - karhá otec syna.

„Otec, veď tam bola aj Panna Mária!“

„Čo to trepeš?“

„Naozaj! Pred farou sa rozsvietilo svetlo, vyšiel pán farár s nejakou ženou a hovoril jej: Panenka Mária, len aby ťa nikto nevidel!“

 

7.

Jurko sa pomaly chystal  do kostola a celou cestou sa vliekol. Keď prišiel domov, mama sa ho pýtala:

„Neprišiel si neskoro?“

„Nie!“ - bránil sa Jurko – „práve mi spievali: - vitaj hosťu najvzácnejší!“

 

8.

Pred nebeskou bránou stál zástup žien. Sv. Peter vyšiel pred bránu a hovorí ženám:

„Ktorá z vás klebetila a ohovárala čo len raz, nech odtiaľto odíde!“

Všetky ženy poodchádzali, len jedna zostala stáť. Sv. Peter podišiel k nej a zvolal na ostatné: „Vezmite aj túto hluchú!“

 

9.

Do kníhkupectva príde žena a pýta sa predavačky:

„Mám chorého muža, nemali by ste pre neho nejakú knižku?“

„Azda modlitebnú?“ -  pýta sa predavačka.

„Ale nie! Tak zle to s tým mojím starým nie je!“

 

10.

V kostole sa ľudia modlia krížovú cestu, no pána farára súrne zavolali zaopatrovať chorého. Pán farár poprosil kostolníka, aby s veriacimi dokončil krížovú cestu. Keď sa neskoro večer pán farár vracal domov, videl, že v kostole sa ešte svieti. Vojde dnu a tu počuje kostolníkov hlas :

„Dvadsiate šieste zastavenie, Šimon z Cyrény si berie Veroniku za manželku!“