Základné modlitby miništranta

RANNÁ MODLITBA

V mene Otca + i Syna + i Ducha Svätého. Amen.

Prv, než vykročím do nastávajúceho dňa, teba prvého, Bože, chcem pozdraviť. Aké šťastie, že si vždy pri mne, na dosah ruky, že sa na teba smiem obrátiť, kedykoľvek chcem, v istote, že ma nespúšťaš z oka ani na chvíľu.

Ďakujem ti, že si ma cez noc chránil. Prosím ťa, rozkáž svojim anjelom, aby ma chránili aj cez deň a nech ma opäť privedú naspäť domov k mojim drahým. Osloboď ma od sebectva, hnevu, smútku, klamstva, hrešenia, lenivosti a každého zla.

Porúčam ti všetkých mojich drahých, môj dom a celý majetok.

Na záver mi dovoľ, aby som sa teraz obrátil na teba modlitbou, ktorú nás naučil tvoj Syn – Ježiš Kristus: „Otče náš“. Ďakujem ti, Otče, že si nám dal Matku svojho Syna za našu Matku: „Zdravas Mária“. A teraz idem s tvojim požehnaním: V mene Otca + i Syna + i Ducha Svätého. Amen.

 

VEČERNÁ MODLITBA

V mene Otca + i Syna + i Ducha Svätého. Amen.

(večer sa vždy robí najprv krátke spytovanie svedomia a povie sa úprimná ľútosť!)

Bože, pominul sa deň so svojimi starosťami a radosťami.

Znovu prichádzam k tebe, aby som v tvojej prítomnosti našiel pokoj. Všetko, čo som dnes prežil, vkladám do tvojich rúk.

Čo sa mi dnes nepodarilo a čo som urobil zle, mi odpusť a čo som urobil dobre, prijmi odo mňa. Usmerni moje myšlienky, slová, skutky, rozhodnutia, aby som dnešný deň ukončil v tvojej láske a v súlade s tvojou vôľou. Odporúčam do tvojej otcovskej dobroty moju rodinu, priateľov a tých, ktorí na teba dnes zabudnú. Pomôž mi, aby som zajtra bol lepší a aby sa niekto z nás stal kňazom. Prosím ťa, uštedri všetkým ľuďom osviežujúci spánok a pokojnú noc.

„Otče náš ..., Zdravas Mária ...“

A teraz idem na odpočinok s tvojim požehnaním: V mene Otca + i Syna + i Ducha Svätého. Amen.