Vtipy 1. časť

Obsah článku

31.

Žaloval sa mlynár susedovi:

„Neviem, čím to je, ale z roka na rok sa mi darí horšie a horšie.“

„To preto, lebo tvoj mlyn má jednu chybu!“

„Akú?“

„Melie aj v nedeľu.“

 

32.

Cez vojnu ošetrovala raneného vojaka rehoľná sestra Agáta. Po vojne sa chcel poďakovať, kúpil kyticu kvetov a vybral sa do kláštora.  Vrátnička mu oznámila, že je na správnej adrese, ale že sestra Agáta sa medzitým stala ctihodnou matkou /predstavenou kláštora/. Zmätený vojak povedal:

„Ctihodnou matkou? Keby som to bol vedel, tak niečo donesiem aj tomu malému!“

 

33.

„Koľko ľudí pracuje na tom úrade?“

„Sotva polovica!“ – odpovedal druhý.

 

34.

Janko príde domov v nedeľu natešený z kostola a hovorí mamičke, že si potykal s pánom farárom.

„Ako to, veď pán farár je už starý človek?“

„No keď pán farár povedal: Pán s vami!, ja som odpovedal - i s duchom tvojim.“

 

35.

Pri spovedi sa pýta žena pána farára:

„Môžem ísť na sv. prijímanie, keď som sa v zrkadle obdivovala, aká som krásna?“

„Môžete, to nie je hriech, ale omyl.“

 

36.

Na hodine náboženstva:

„Pán kaplán, možno niekoho potrestať za to, čo neurobil?“

„Pravdaže nie!“

„Tak to potom dobre, lebo ja som sa nenaučil, čo ste nám dali na domácu úlohu.“

 

37.

Na hodine náboženstva:

„No, deti, kto z vás nebol v nedeľu v kostole?

„ja!“ - odpovedá Miško.

„A vieš, aký je to hriech?“

„Áno, viem – dedičný!“

 

38.

Na faru prišiel návštevník, ale pán farár nie je doma. Gazdiná ho pozýva ďalej, ale ten nechce ísť a vyhovára sa, že má špinavé nohy. Na to gazdiná odpovedá:

„To nevadí, máte obuté topánky!“

 

39.

Na hodine náboženstva sa pýta pán farár detí, či urobili niekoho šťastným. Prihlási sa Petrík a hovorí:

„Bol som celý mesiac na prázdninách u starkej a keď som odchádzal, povedala: aká som šťastná, že konečne ideš preč!“

 

40.

Kostolník oslavoval 40 rokov služby v kostole. Pán dekan mu hovorí:

„Iste ste za toľké roky počuli kázne mnohých farárov.“

„To áno, ale Pán Boh ma obdaril tou milosťou, že v neho ešte stále verím.“