Farské oznamy XII/2022

6. novembra - 32. nedeľa v období „CEZ ROK“

 

 • V stredu je sviatok Výročia posviacky Lateránskej baziliky v Ríme. Patrí medzi 4 hlavné baziliky Katolíckej cirkvi. Miesto na Lateránskom vŕšku bolo sídlom prvých pápežov. V r. 1308, po požiari pápežského sídla, sa pápež presťahoval do Vatikánu (na Vatikánsky vŕšok) a tam zostal dodnes. Laterán sa považuje za „matku všetkých kostolov“, je to prvý katolícky „kostol“ na svete.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi. Je to ďalšia „gigantická“ osobnosť v dejinách Cirkvi. Ako 40 ročný sa stal pápežom, v čase veľkého chaosu, zbojníctva a napätia. Hrdinsky bránil pravé učenie viery, najmä učenie o Ježišovi, zabránil zničeniu mesta Ríma krvilačným Attilom, chránil bezbranných ľudí pred barbarmi. Žil vo veľmi temnej dobe a bol jediným „slnkom“ pre mnohých ťažko skúšaných ľudí. Ako prvý zo všetkých pápežov dostal titul „Veľký“, ktorý si právom zaslúžil. Pre svoje múdre učenie sa stal aj „Učiteľom Cirkvi“.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V piatok je spomienka na sv. Martina z Tours, biskupa. Narodil sa v Maďarsku. Bol to rímsky vojak s dobrotivým srdcom, ktorý sa podelil aj o posledný plášť so žobrákom. Neskôr sa stal biskupom v Tours (Francúzsko). Je patrónom vojakov, krajčírov, žobrákov a vzor bezbrehej skromnosti a dobrotivosti. Vo svojej dobe bol považovaný za „zázračného“ človeka.
 • V sobotu je spomienka na sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka. Ukrajinský gréckokatolícky biskup, ktorý pre zmier s pravoslávnymi podstúpil „krížovú cestu“, mnoho vytrpel a nakoniec bol umučený. Je žiarivým vzorom boja o pokoj medzi ľuďmi, porozumenia, odpustenia, zmierenia, priateľstva a spolupráce. Bol ochotný umrieť pre víťazstvo pokoja a pravdy.
 • V nedeľu, 13.11., je pravidelná jesenná zbierka pre našich bohoslovcov. Aj vďaka našim milodarom je možné zabezpečiť výchovu nových kňazov.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 3. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

7.11.

Pondelok

17.00

+ Štefan Nechala, dcéra Anna, rodina Hudecová, Nechalová, Straková, Vladimír a rodičia

8.11.

Utorok

17.00

+ Mária Miľová a manžel Jozef

9.11.

Streda

17.00

+ Ján Šimo (č.512)

10.11.

Štvrtok

17.00

+ Mária Kristlová (4.výr.), rodina Hopková a Kristlová

11.11.

Piatok

17.00

+ Anton Tarnóczy a starí rodičia

12.11.

Sobota

17.00

+ Pavol a Jozefína Súkeníkoví a vnuk Radomír

13.11.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Štefan a Mária Nechaloví, Ladislav a Helena Hudecoví, Jozef, Rudolf, rodičia, súrodenci

 

 

 

 

13. novembra - 33. nedeľa „cez rok“

 

 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Alžbetu Uhorskú, rehoľníčku (1207-1231). Dcéra uhorského kráľa Ondreja II. bola už ako štvorročná sľúbená za manželku durínskemu grófovi Ľudovítovi, preto ju od malička vychovávali a učili aj nemeckým zvykom. Násilná smrť matky ju však veľmi ovplyvnila. Mladá princezná zostala skromná, zriekla sa panovania, svetských vecí a začala všemožne pomáhať a podporovať chudobných, čo sa nepáčilo matke nastávajúceho manžela. Ešte neplnoletý snúbenec si ju však zastáva a napriek nepriazni si ju ako 14 ročnú vzal za manželku. Ešte maloletí manželia Ľudovít a Alžbeta sa navzájom podporovali. Keď mala iba 20 rokov, jej milovaný manžel Ľudovít zomrel na mor. Ako 24 ročná zomrela aj kráľovná Alžbeta. Jej skromný a jednoduchý život bol plný obety a krížov od neprajníkov. Obidvaja kráľovskí rodičia, no najmä Alžbeta, a ich tri deti, najmä najmladšia dcéra Gertrúda, boli bezúhonní ľudia a aspoň dvaja z nich zomreli v chýre svätosti. Za svätú bola Alžbeta vyhlásená už 4 roky po smrti, čo bolo v tej dobe niečo výnimočné.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 18.00 h.).
 • V nedeľu, 20.11., je „nedeľa Krista Kráľa“, ktorou končí obdobie „cez rok“, čiže liturgický rok 2021-2022. Je to posledný všedný týždeň v období „cez rok“. Nasledujúca nedeľa je už „adventná“. Liturgický rok sa nezhoduje s kalendárnym rokom. Liturgický rok začína prvou adventnou nedeľou, zvyčajne začiatkom decembra, a končí nedeľou Krista Kráľa koncom novembra budúceho roku.
 • V tento deň sa vo všetkých farských kostoloch koná modlitba obnovenia zasvätenia ľudského pokolenia Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas nedeľných sv. omší, hneď po sv. prijímaní, bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a obnovíme si toto zasvätenie. Na konci bude eucharistické požehnanie.
 • Kto sa v tento deň zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Ježišu, Vykupiteľ ľudského pokolenia“, určenej na sviatok Krista Kráľa, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky /sv. prijímanie, vyznanie viery, modlitba na úmysel s Otca/. obnovu zasvätenia a predpísanú modlitbu sa pomodlíme po sv. prijímaní.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 4. Veľmi pekne ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

14.11.

Pondelok

17.00

+ Eva Eisenhart

15.11.

Utorok

17.00

+ Jozef Nechala (2.výr.)

16.11.

Streda

17.00

+ Mária a Valent Mendeloví, rodičia, súrodenci, zať Milan a Ján

17.11.

Štvrtok

17.00

+ Imrich Krajčovič, rodičia Krajčovičoví, Hudecoví a súrodenci

18.11.

Piatok

17.00

+ Václav Plachý (30.výr.), manželka Irena, syn Ľubomír, zať Jozef

19.11.

Sobota

8.00

+ Amália Babušíková (1.výr.)

20.11.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Rudolf a Jozefína Benkoví

 

 

 

 

20. novembra - 34. nedeľa „cez rok“ – nedeľa Krista Kráľa

 

 • V pondelok je spomienka Obetovania Panny Márie. V Starom Zákone nemali krst ako my dnes, ale novonarodené dieťa obetovali v jeruzalemskom chráme. Niektorí rodičia svoje dieťa obetovali osobitým spôsobom, a tak to urobili aj rodičia Panny Márie, Joachim a Anna. Po obetovaní ju nechali na výchovu "vo výchovno-vzdelávacom ústave" pre dievčatá. Tam ich viedli k čnostnému životu a službe Bohu, vzdelávali sa v Písmach, slúžili v chráme, doprevádzali bohoslužby spevom, vyšívali rúcha. Okrem toho ich učili aj všetkým domácim prácam. V ústave mohlo každé dievča pobudnúť niekoľko rokov a potom sa vrátilo domov. Rodičia Joachim a Anna vychovali zo svojho dieťaťa kráľovnú všetkých svätých, Kráľovnú neba i zeme, Matku Ježiša Krista a našu Matku.
 • V utorok je spomienka na sv. Cecíliu, pannu a mučenicu. Bola mladou kresťankou prvotnej c Za cisára Marca Aurelia bola mučená horúcou parou a potom jej tri razy zaťali mečom do krku. Ťažko ranená mladá žena tri dni umierala ležiaca na zemi v nepredstaviteľných bolestiach. Je pochovaná v katakombách sv. Kalixta v Ríme, hneď pri "Krypte pápežov". Takmer 300 rokov po smrti otvorili jej hrob a jej telo našli takmer bez porušenia. Sochár Maderna vytesal svetoznámu mramorovú sochu, vernú kópiu, z výzoru a polohy jej tela. Je patrónkou muzikantov, spevákov, básnikov, hudobníkov a výrobcov hudobných nástrojov.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Ondreja Dung-Laka, kňaza a spoločníkov, vietnamských mučeníkov. Jedná sa o 117 umučených pre Kristovo meno /58 biskupov a kňazov a 59 laikov/. Pochádzali z rôznych častí Vietnamu. Prenasledovanie kresťanov od 18. stor. dodnes neustalo /krutých panovníkov vystriedali komunisti/. Napriek prenasledovaniu tam počet veriacich neustále rastie.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude do 18.00 h. krátka adorácia.
 • Prvou adventnou nedeľou (27.11.) začíname nový liturgický rok 2022-2023.
 • Na prvú adventnú nedeľu, bude tradičná pravidelná jesenná zbierka na charitu. darované peniaze ostávajú v našej diecéze a pomáha sa nimi rodinám v krajnej núdzi, slobodným matkám v núdzi, bezdomovcom, a pod.
 • Prosím, aby ste si v nedeľu priniesli svoje domáce adventné vence na požehnanie. Poukladajte ich pred obetným stolom. Božské požehnanie si potom spolu s vencom odnesiete do svojho príbytku. každá kresťanská domácnosť by mala mať doma svoj adventný veniec a aspoň v niektorý večer sa pri zažatom venci spoločne modliť.
 • Kto mal adventný veniec požehnaný minulý rok, stačí, ak si prinesie na požehnanie len nové sviece.
 • Kto si adventný veniec či sviece kvôli opatreniam nedokáže priniesť do kostola, nech si ich doma požehná sám sv. vodou.
 • na predaj sú vianočné pohľadnice. Sú vyložené v strede kostola pri černoškovi.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 5. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

21.11.

Pondelok

17.00

+ Valent a Anna Hudecoví a deti

22.11.

Utorok

17.00

+ Ondrej a Cecília Žiakoví, deti a nevesty

23.11.

Streda

17.00

+ Anton a Viola Mihálikoví a syn Juraj (1.výr.)

24.11.

Štvrtok

17.00

+ Rudolf Fábry, rodičia a Anna

25.11.

Piatok

17.00

+ Dominik a Anastázia Žiakoví a rodičia

26.11.

Sobota

17.00

Za Božie požehnanie pre rodiny Hanckovú a Balážovú

27.11.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Milan Hudec, rodičia Mikuloví a Hudecoví

 

 

 

27. novembra - Prvá adventná nedeľa

 

 • adventné obdobie je čas prípravy na Vianoce. Súčasťou prípravy sú aj tzv. RORÁTY. Podľa starobylého zvyku sv. omše v tieto dni začínajú ráno o 6.00 h. Je to hlboká duchovná symbolika, ktorá poukazuje na Ježiša, ktorý nám do „tmy“ života priniesol seba a so sebou „svetlo“ života. Roráty začínajú spevom latinskej piesne „Rorate coeli“ a potom nasleduje sv. omša k Panne Márii, ktorá je ústrednou postavou kresťanského adventu. Prosím, príďte na roráty. Naši starí otcovia a mamy sa brodili snehom, aby prišli; príďte aj vy; pozývam aj deti. Z obety sa človek poteší, nie unaví.
 • Rorátne sv. omše sa budú celebrovať len pri sviečkach. Doneste si sviečky alebo malé olejové lampy (nie lampáše na baterky). V laviciach budú malé stojančeky na sviečky.
 • Prosím, aby ste denné modlitby, aspoň tie večerné, vykonávali spoločne, so svojou rodinou a pri zažatom adventnom venci.
 • Aj v kostole sa budeme všetky modlitby modliť pri zažatom adventnom venci, aj tie pred sv. omšou.
 • V adventnom období sa modlitba Anjel Pána nerecituje, ale spieva, a to hneď po skončení sv. omše. Adventné „Anjel Pána“ spieva aj kňaz, preto neodchádza hneď do sakristie. Prosím prítomného organistu, aby hral a spieval.
 • Advent je čas vnútorného i vonkajšieho stíšenia a zamýšľania sa nad pravdami príchodu Ježiša Krista. Medzi typické adventné predsavzatia patrí obmedzenie zábavy, odrieknutie si médií (TV, počítač, hry) na minimum a väčší záujem o duchovné veci.
 • V tomto týždni máme zimné kántrové dni, a to v stredu, v piatok a v sobotu. Záväzný z nich je jeden deň. Budeme sa modliť za príchod Kristovho kráľovstva do rodín, za duchovnú obnovu rodín, za pokoj a spravodlivosť vo svete.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci, budeme prosiť o nové kňazské a duchovné povolania aj v našej farnosti.
 • V piatok od 9.00 h. budem spovedať chorých, aj tých, ktorí pristupujú k sv. spovedi len na sviatky.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. O 16.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna a o 16.45 h. bude prvopiatková pobožnosť. Vo všedné dni spovedám hodinu pred každou sv. omšou.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši sa pomodlíme litánie k Panne Márii.
 • V nedeľu je prvá nedeľa. V tento deň je zbierka na potreby farnosti. Ďakujem za každý milodar.
 • Na druhú adventnú nedeľu (4.12.) budeme sláviť tzv. „Biblickú nedeľu“. Je dôležité, aby kresťania považovali Božie slovo za základný zdroj pravdy života. Zároveň je to prvá nedeľa
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 6. Vďaka za obetavú službu.

 

Deň

Čas

Úmysel

28.11.

Pondelok

-

-

29.11.

Utorok

06.00

+ Miroslav, Nina a rodičia

30.11.

Streda

17.00

+ Jozef a Emília, synovia a zať

1.12.

Štvrtok

17.00

+ Jaroslav Nechala, rodičia a súrodenci

2.12.

Piatok

17.00

+ Jana Laušová (pohr.)

3.12.

Sobota

06.00

+ Jaroslav Borecký, rodičia Boreckí a Borikoví

4.12.

Nedeľa

8.00

11.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Boženu (80.nar.)

Za farníkov

 

Môžete dávať úmysly sv. omší na rok 2023, najmä na prvý štvrťrok (január, február, marec).