Farské oznamy IX/2021

3. októbra 2021 - 27. nedeľa v období „CEZ ROK“

 

 • V tomto týždni budem na duchovných cvičeniach na Donovaloch. Nakoľko idú aj niektorí okolití kňazi, tri dni sv. omše nebudú.
 • V pondelok je spomienka na sv. Františka Assiského. Muž, ktorý zmenil dobu a zmýšľanie mnohých ľudí. Vzdal sa veľkého rodinného bohatstva a odvtedy žil v maximálnej hmotnej chudobe. Rýchlo získal tisíce nasledovníkov, ale aj nemálo nepriateľov. Jeho svätý život bol niekoľkokrát sfilmovaný. Patrí medzi najväčších, najznámejších a najvplyvnejších svätcov v histórii Cirkvi. Je patrónom Talianska.
 • V utorok je ľubovoľná spomienka na sv. Faustínu Kowalskú (1905-1938). Keď mala 30 rokov, dostala od Boha milosť a úlohu, aby do celého sveta rozšírila úctu k Božiemu milosrdenstvu. Podobnosť s Ježišovým životom je zjavná. Aj On vystúpil do verejného života, keď mal 30 rokov a o tri roky bol ukrižovaný. Sestra Faustína takisto o tri roky zomrela na tuberu. A predsa, i za tak krátky čas sa jej podarilo hlboko zasiať semeno novej úcty k Božiemu milosrdenstvu, ktoré má zachrániť tento svet. Jej obraz Božieho milosrdenstva, Korunku Božieho milosrdenstva a jej Denníček dnes pozná každý kresťan a Božie milosrdenstvo sa neustále šíri do celého sveta. Sv. sestra Faustína Kowalská patrí medzi najväčších svätcov minulého storočia.
 • Vo štvrtok je spomienka na Ružencovú Pannu Máriu. Ruženec je jednoduchá, ale veľmi účinná modlitba, ktorá ochraňuje, zachraňuje, pomáha, poučuje, upokojuje, povzbudzuje. Ruženec, ako ho dnes poznáme, má svoj pôvod na prelome 12. a 13. stor., keď kňaz, sv. Dominik, zaviedol túto modlitbu aj do ľudovej zbožnosti. Sviatok Ružencovej Panny Márie máme od 16. stor., keď na príhovor Ružencovej Panny Márie boli porazení mohamedánski Turci v bitke pri Lepante (r.1571). Na základe nespočetných osobných skúseností sa ľudia začali denne modliť ruženec a dodnes je to zázračná modlitba, z ktorej žijú mnohí kresťania. Aj samotná Panna Mária pozýva všetkých na dennú modlitbu ruženca. Kto môže, je pozvaný pomodliť denne tri ružence. Povzbudzujem všetkých, modlite sa ruženec každý deň, a najmä spoločne, v rodinách.
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 9. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

4.10.

Pondelok

8.00

+ Ľudovít

5.10.

Utorok

-

-

6.10.

Streda

-

-

7.10.

Štvrtok

-

-

8.10.

Piatok

17.00

+ Emil Lauš (15.výr.), manželka Emília, vnuk Ľuboš

9.10.

Sobota

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Filipa Boreckého (25.nar.)

10.10.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Magdalénu Bartovú (17.nar.)

 

 

 

10. októbra 2021 - 28. nedeľa v období „cez rok“

 

 • V piatok  je spomienka na sv. Teréziu od Ježiša, panny a učiteľky Cirkvi /sv. Terézia Avilská/. Mala 11 súrodencov. Spolu so svojim bratom už ako 6 ročná čítala životopisy svätých a po ich vzore aj oni dvaja zatúžili umrieť ako mučeníci pre Krista. Deti zachránil ich strýko, ktorí ich zastavil na ceste do mesta Maurom, kde okupanti prenasledovali kresťanov. Po zásahu rodičov sa museli uspokojiť s chyžou, kde sa hrávali na pustovníkov. Túžba aj umrieť za vieru v Ježiša Krista v nej zostala až do smrti /až na čas krízy počas dospievania/. Spolupracovala so sv. Jánom z Kríža. Spolu sa stali významní reformátori rehoľného života a mnohým opäť ukázali pravú cestu k Bohu. Už 8 rokov vopred vedela presný deň, kedy a ako zomrie; Boh jej to zjavil v jednom z mystických videní. Patrí medzi najvýznamnejšie učiteľky svätosti života v dejinách Cirkvi.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V nedeľu, 17.10., bude pravidelná jesenná zbierka na svetové misie. Vďaka týmto milodarom môžu existovať a pomáhať stovky misijných centier po celom svete, ktoré plnia nenahraditeľnú úlohu v mnohých zaostalých alebo ináč ťažko skúšaných častiach sveta. Prosím o súcit a štedré milodary.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má starosti skupina č.10. Ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

11.10.

Pondelok

17.00

+ Jozef Schenk, rodičia a súrodenci

12.10.

Utorok

17.00

Za Božiu pomoc pre manželov Jána a Moniku Hanckových

13.10.

Streda

17.00

+ Jozef Rybár (č.170)

14.10.

Štvrtok

17.00

+ Dušan a Anna Žiakoví

15.10.

Piatok

17.00

+ Terézia Kmeťová

16.10.

Sobota

17.00

+ Štefan Nechala, dcéra Anna, zať Vladimír, rodičia Nechaloví a Hudecoví

17.10.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Mária Žiaková (ned.100.nar.), manžel Ján, deti, Miroslav a Ľuboš, rodičia a zaťovia

Za farníkov

 

 

 

17. októbra 2021 - 29. nedeľa „cez rok“

 

 • V pondelok je sviatok sv. Lukáša, evanjelistu. Bohatý a nadaný lekár, ktorý zanechal všetko pre Krista a stal sa spoločníkom veľkého apoštola Pavla. Napísal Evanjelium a Skutky apoštolov. Bol brilantný pisateľ s vynikajúcou pamäťou. Bol blízky priateľ sv. apoštola Jána a Panny Márie, o ktorej píše v Evanjeliu jedine on. Poznal aj ostatných apoštolov. Údajne namaľoval pravú tvár Panny Márie. Zomrel mučeníckou smrťou; obesili ho.
 • V stredu, 20.10., je ľubovoľná spomienka na sv. Vendelína. Nakoľko aj my máme malé sakrálne miesto zasvätené tomuto svätcovi, pozývam vás zastaviť sa k úprimnej modlitbe priamo na mieste, pri soche sv. Vendelína.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia do 18.00 h.
 • V piatok je ľubovoľná spomienka na sv. Jána Pavla II., pápeža. Ján Pavol II., vlastným menom Karol Józef Wojtyła, sa narodil18. máj1920 vo  Wadowiciach v Poľsku. Zomrel 2. apríl2005 v Ríme. Bol 264. rímskym pápežom, prvý slovanský pápež, prvý netaliansky pápež od r. 1522 a najmladší od r. 1846. Bol tretím najdlhšie vládnucim pápežom /od r. 1978 do r. 2005/. Bol to veľký teológintelektuálbásnikdramatik, filozof. Bol najviac „cestujúcim“ pápežom, vykonal viac ako 100 zahraničných ciest. Blahorečil a svätorečil najviac osôb zo všetkých pápežov (takmer 1500 osôb).  Vynikal hlbokou vierou a úctou k Panne Márii. Bol jedným z najvýznamnejších a najvplyvnejších pápežov vôbec.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 11. Ďakujem za obetavosť.

Deň

Čas

Úmysel

18.10.

Pondelok

17.00

+ Frederik Kiripolský

19.10.

Utorok

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Jozefa Radosu (50.nar.) a celú rodinu

20.10.

Streda

17.00

+ Jozef Mojžiš

21.10.

Štvrtok

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Boženu Zaťkovú (70.nar.)

22.10.

Piatok

17.00

+ Katarína a Štefan Bartoví a deti

23.10.

Sobota

17.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Pavla a Danielu (50.výr.sobáša)

24.10.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Imrich a Paulína Mikuloví, zaťovia Ján a Vladimír

Za farníkov

 

 

 

24. októbra 2021 - 30. nedeľa „cez rok“

 

 • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa v mesiaci október (každý deň) modlili modlitbu posvätného ruženca. V mesiaci október je modlitba ruženca obohatená o krátke rozjímania. Bola to ďalšia šanca objaviť krásu, úžitok a radosť z osobnej modlitby.
 • Vo štvrtok je sviatok sv. Šimona a sv. Júdu Tadeáša, apoštolov. Sv. Júda Tadeáš napísal list, ktorý je súčasťou Biblie. Je bratom sv. apoštola Jakuba (Mladšieho) a Šimona. Je patrónom a pomocníkom ľudí v mimoriadne ťažkých životných situáciách. Sv. Šimon (Horlivec) má takisto veľmi strohý životopis. Obidvaja podstúpili pre Krista mučenícku smrť.
 • Nakoľko máme nad farou kaplnku sv. Júdu Tadeáša, pozývam k osobnej modlitbe k tomuto výnimočnému pomocníkovi.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má starosti skupina č. 12. Ďakujem za obetavosť.

Deň

Čas

Úmysel

25.10.

Pondelok

17.00

+ Ivan Fábry

26.10.

Utorok

17.00

+ Jozef Šálek (10.výr.) a manželka Vilma

27.10.

Streda

17.00

+ Anna Stančiaková a rodičia

28.10.

Štvrtok

17.00

+ Pavel a Veronika Komžíkoví, nevesta Anna, rodičia a súrodenci

29.10.

Piatok

17.00

+ Alojz Kiripolský (3.výr.)

30.10.

Sobota

17.00

+ Michal a Helena Šimoví, súrodenci a rodičia

31.10.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Jozef a Amália Rybároví, dcéra Eva, rodičia a súrodenci

 

V noci zo soboty na nedeľu (31.10.) sa mení čas. O 03.00 h. letného stredoeurópskeho času posúvame hodiny na 02.00 h., čiže o hodinu dozadu (spíme dlhšie).

 

Nová služba - v predsieni kostola (vchod od cintorína) si môžete zakúpiť rôzne náhrobné sviečky, parafínové náplne, zapaľovače, zapožičať zápalky (aby ste ich nemuseli nosiť). Kostol býva vzadu otvorený od rána do večera po celý deň. Vyberali sme tie najkvalitnejšie náplne, ktoré úplne vyhoria. Tovar budeme priebežne meniť podľa potreby a ohlasov. Pokladnička je priamo na skrinke, malý otvor na dvierkach; prosím o poctivý a čestný prístup.

 

V strede kostola pri černoškovi si môžete zakúpiť katolícke kalendáre na rok 2022. V ponuke sú aj detské kalendáre.

 

Prosím chodcov pohybujúcich sa po ceste, mimo chodníky, aby nosili v zimnom čase dobre viditeľné reflexné prvky.

 

Môžete dávať úmysly sv. omší na rok 2022, predovšetkým na prvé tri mesiace. Výročné (úmrtia) a jubilejné (narodeniny, výročia sobáša, ...) sv. omše môžete dávať na celý rok 2022.