Farské oznamy V/2021

 

 

11. júla 2021 - 15. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 

 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Bonaventúru, biskupa a učiteľa Cirkvi. Bol siedmym nástupcom sv. Františka Assiského, bol teda generálny predstavený františkánov. Stal sa ním už ako 36 ročný; stal sa aj kardinálom. Patrí medzi najvýznamnejších teológov a učiteľov Cirkvi spolu so sv. Tomášom Akvinským, s ktorým sa priatelil a takmer v rovnakom čase obidvaja velikáni aj zomreli. Patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti františkánov.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je ľubovoľná spomienka na Pannu Máriu Karmelskú (Škapuliarsku). Pohorie Karmel je hraničným pohorím na severe medzi Galileou a Samáriou v Izraeli. Je tam kláštor karmelitánov „Stella Maris“ (Panna Morská) a jaskyňa, kde žil prorok Eliáš. Toto nádherné miesto je známe najmä kvôli „škapuliaru“, ktorý nosili aj mnohí svätci. Škapuliarske bratstvá sú rozšírené po celom svete. Škapuliar nosia mnohí veriaci aj dnes.
 • V sobotu je spomienka na sv. Andreja-Svorada a Benedikta, pustovníkov. Sv. Andrej je patrón mesta Nitra a nitrianskej diecézy. Bol pustovníkom na Zobore. Sv. Benedikt, ktorý mal pustovňu na Skalke pri Trenčíne, bol žiakom sv. Andreja. V prípade sv. Andreja-Svorada sa jedná o prvého slovenského svätca (+1030).
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.13. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

12.7.

Pondelok

18.00

+ Ľudovít Mikuľa

13.7.

Utorok

18.00

+ Rudolf a Terézia Kováčoví a rodičia

14.7.

Streda

18.00

+ Ladislav a Božena Rybároví a rodičia

15.7.

Štvrtok

18.00

Za zdravie a Božie požehnanie pre Martu Hudecovú (65.nar.)

16.7.

Piatok

18.00

+ Valent (50.výr.), rodičia, súrodenci a Jozef

17.7.

Sobota

18.00

Za Božie požehnanie pre Dušana a rodinu

18.7.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Ondrej a Emília Dadoví, Anna Móresová a rodičia

Za farníkov

 

 

 

 

18. júla 2021 - 16. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • Od pondelka do stredy budem čerpať dovolenku.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • Vo štvrtok je sviatok sv. Márie Magdalény. Jej ako prvej osobe vôbec sa zjavil zmŕtvychvstalý Ježiš. Ježiš z nej vyhnal sedem zlých duchov, neskôr sa stala jedna z najvernejších žien, ktorá Ježiša neopustila ani po uložení do hrobu. Je patrónkou kajúcnikov, ktorí kvôli Ježišovi túžia a aj dokážu celkom zmeniť svoj život.
 • V piatok je sviatok sv. Brigity Švédskej, rehoľníčky, spolupatrónky Európy. Narodila sa na hrade v južnom Švédsku. Mala výborných rodičov, vďaka ktorým už od detstva milovala Ježiša a hlboko v srdci prežívala Jeho utrpenie. Vychovala 8 detí. Jedno z jej detí je svätá Katarína Švédska. Ostatné deti žili takisto krásnu a čistú vieru. Podobne aj jej manžel Ulf, člen kráľovskej rady, umrel v povesti svätosti.
 • V sobotu je ľubovoľná spomienka na sv. Šarbela Makhlufa, libanonského kňaza, askétu, mystika (1828-1898). Je to jeden z najobdivuhodnejších svätých posledných storočí. Po rokoch života v kláštore v Annay žil potom 23 rokov v malej pustovni (mala len 6m2) v horách. Spal iba pár hodín, jedol iba raz denne. Po smrti jeho telo zostalo (dodnes) neporušené, má riadnu telesnú teplotu, stále krásne vonia a neustále z neho vyteká tekutina neznámeho pôvodu, ktorá zázračne uzdravuje. Tisíce ľudí sa na príhovor sv. Šarbela uzdravilo, a stále uzdravuje, na tele i na duši. Stáva sa jedným z najsilnejších orodovníkov medzi všetkými svätými.
 • Na záver sv. omše (po požehnaní) bude osobitné pomazanie olejom z tela sv. Šarbela dovezeného z Libanonu, ktorý je riadne posvätený a určený na tento účel. Každý pomazaný dostane osobitné kňazské požehnanie, po ktorom môže ísť domov.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • V nedeľu bude sv. omša len ráno o 8.00 h.
 • V nedeľu, 25.7., pôjdeme na tradičnú púť k sv. Joachimovi a Anne, rodičom Panny Márie, do Chalmovej. V sobotu (24.7.) o 17.00 h. bude koncert skupiny Kapucíni z Bratislavy (v areáli pri kostole a cintoríne v Chalmovej). V nedeľu (25.7.) sa od 9.00 h. bude modliť sv. ruženec; zároveň budú viacerí kňazi spovedať. O 10.00 h. bude slávnostná sv. omša, ktorú bude celebrovať o. P. Félix Tkáč, kapucín z Bratislavy.
 • Pri príležitosti sviatku sv. Krištofa, mučeníka (sviatok má 25.7.), ochrancu motoristov, šoférov, cestujúcich a pútnikov, budem v pondelok (26.7.) po sv. omši žehnať vodičov a ich vozidlá (motorové i nemotorové, napr. bicykle). Prosím, aby záujemcovia odstavili vozidlá na parkovisko pri kaplnke sv. Júdu Tadeáša. Požehnanie sa bude konať aj v prípade nepriaznivého počasia (schovám sa pod strechu kaplnky).
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.14. Vďaka za obetavosť.

 

 

Deň

Čas

Úmysel

19.7.

Pondelok

-

-

20.7.

Utorok

-

-

21.7.

Streda

-

-

22.7.

Štvrtok

18.00

Za Božie požehnanie pre manželov ŽIškových

23.7.

Piatok

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Jána (39.nar.)

24.7.

Sobota

18.00

+ Amália a Milan Matejoví a rodičia

25.7.

Nedeľa

8.00

+ Jozef Mojžiš, Ondrej a Juliana Mojžišoví a rodičia

 

 

 

 

25. júla 2021 - 17. nedeľa v období „cez rok“ – prázdninový režim

 

 • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa s vierou zúčastnili púte do Chalmovej.
 • V pondelok je spomienka na sv. Joachima a Annu, rodičov Panny Márie. Sú to najslávnejší a zároveň najsvätejší rodičia, ktorí vychovali matku Pána Ježiša. Hoci o nich nevieme takmer nič, ich úcta je silná po celom svete.
 • aj v našom farskom kostole máme bočnú kaplnku a oltár sv. Anny, matky Panny Márie. Pozývam každého úprimne sa v tento deň pomodliť pri tomto oltári. Nakoľko je tam dočasne zriadená sakristia, modlitbu si možno vykonať aj mimo kaplnku (v lavici).
 • V pondelok po sv. omši (cca o 18.45 h.) budeme požehnávať vozidlá.
 • V utorok bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • V utorok je spomienka na sv. Gorazda a spoločníkov. Sv. Gorazd je priamym nástupcom sv. Metoda, čiže po sv. Cyrilovi a sv. Metodovi bol on tretím „apoštolom“ nás Slovákov. Je najstarším známym kňazom a svätcom nášho pôvodu. O jeho konkrétnom živote a o živote jeho spoločníkov (Klimenta, Angelára, Nauma a Sávu) vieme veľmi málo.
 • Vo štvrtok je spomienka na sv. Martu. Bola sestrou Márie a Lazára, ktorého Ježiš vzkriesil z mŕtvych. Bola zrejme najstaršia zo súrodencov. Jej meno je v Písme svätom spomenuté na viacerých miestach. Vynikala silnou dôverou a láskou k Ježišovi.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je ľubovoľná spomienka na bl. Zdenku Schelingovú, prvú blahoslavenú v novodobých dejinách Slovenska. Narodila sa na Orave v r. 1916. Pracovala v jednej z bratislavských nemocníc, kde sa venovala najmä chorým na rakovinu, vždy s príkladnou obetavosťou, hrejivou láskou a profesionálnou odbornosťou. Pre mnohých bola vzorom rehoľnej sestry a profesionálnej ošetrovateľky. Po politických zmenách v r. 1948 ju komunistický režim začal kruto prenasledovať, až ju nakoniec komunisti utýrali na smrť. Zomrela 38 ročná. Za blahoslavenú ju v r. 2003 vyhlásil pápež Ján Pavol II. v Bratislave – Petržalke počas svojej tretej návštevy Slovenska.
 • V sobotu je spomienka na sv. Ignáca z Loyoly, kňaza. Je zakladateľ rádu jezuitov. Je otcom duchovných cvičení, ktoré dodnes zostali ako základ duchovného napredovania. Jeho „duchovné cvičenia“, čiže modlitby, meditácie, čítania, spytovanie svedomia a mlčanie, majú stále nenahraditeľný prínos najmä pre všetkých, ale najmä pre zasvätené osoby.
 • V sobotu bude sv. omša ráno o 8.00 h.
 • Pápežské misijné diela na Slovensku organizujú benefičný koncert na podporu misijných diel pápeža Františka v Afrike. Koncert sa uskutoční na Butkove v sobotu, 31.7. o 18.00 h. Vystúpia Kandráčovci a harmonikárka, speváčka Vlasta Mudríková. Vstup voľný; dáva sa príspevok na misie. Kto má záujem, nech sa mi vopred prihlási, pôjdeme viacerými autami.
 • V nedeľu je prvá nedeľa v mesiaci. Počas sv. omší bude pravidelná ofera na potreby farnosti. Za milodary vopred ďakujem.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 15. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

26.7.

Pondelok

18.00

+ Ivan Fábry

27.7.

Utorok

8.00

Na úmysel ordinára

28.7.

Streda

18.00

+ Ján a Anna, syn Albert, nevesty, zať, vnučky, Vladimír Sládok a rodičia

29.7.

Štvrtok

18.00

+ Alojz, rodičia Kiripolský a Benkoví a Frederik

30.7.

Piatok

18.00

+ Ignác Gabriel (1.výr.) a manželka Emília

31.7.

Sobota

8.00

+ Martin, Helena a rodina

1.8.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Denisa Bartošová a rodina

Za farníkov