Farské oznamy III/2021

9. nedeľa v období „cez rok“

 

 

 • Ďakujem všetkým, ktorí ste sa pravidelne modlili „Májovú pobožnosť“ a „Deviatnik k Duchu Svätému“.
 • V pondelok po večernej sv. omši bude tichá adorácia do 19.00 h.
 • V utorok je spomienka na sv. Justína, mučeníka. Narodil sa okolo r.100 v Sýrskej Palestíne. Bol z pohanskej rodiny. Ako človek s vysokou inteligenciou túžil nájsť pravdu. Študoval filozofov, rečníkov, dejepiscov v Aténach, v centre vtedajšej kultúry a mnohých „svetoznámych“ filozofov osobne počúval. Ako húževnatý hľadač pravdy prešiel všetky životné teórie, až našiel hľadanú pravdu – Ježiša Krista a kresťanstvo. Po svojom krste krížom krážom precestoval celú rímsku ríšu a všade vysvetľoval, obhajoval a šíril živú „Pravdu“. Z jeho bohatých spisov sa nám žiaľ zachoval iba zlomok. Svojim spisom presvedčil cisára, aby zastavil kruté zabíjanie kresťanov, aby neveril klebetám o nich, ale aby spoznal pravdu. V mori klebiet a pohanstva bol významným, silným a neobyčajne múdrym obrancom pravdy a kresťanstva. Zo závisti a pyšnej urazenosti bol zabitý aj so svojimi 6 žiakmi, asi okolo r. 165. Je patrónom filozofov.
 • V stredu večer bude sv. omša už z nasledujúcej slávnosti. Kto sa zúčastní na celej sv. omši v stredu večer, už nie je morálne viazaný zúčastniť sa na celej sv. omši vo štvrtok.
 • Vo štvrtok je slávnosť, prikázaný sviatok Najsvätejšieho Kristovho Tela aKrvi (Božieho Tela). Je to starobylá slávnosť, ktorú zaviedol pápež Urban IV. v r. 1264. Je to nádherné verejné vyjadrenie našej lásky a úcty k Ježišovmu telu a krvi.
 • Prosím, aby sa pripravili oltáriky okolo kostola.
 • Prosím deti, najmä prvoprijímajúce, aby si nazbierali kvietky, ktoré budú hádzať pod nohy kňaza kráčajúceho s Oltárnou Sviatosťou. Po sv. omši bude eucharistická procesia okolo kostola.
 • Veriaci, ktorý sa v tento deň zúčastní na recitovaní hymnu „Tantum ergo – Ctíme túto Sviatosť slávnu“, môže získať za obvyklých podmienok úplné
 • Vo štvrtok je prvý štvrtok v mesiaci. Je to deň osobitných modlitieb za nové kňazské a rehoľné povolania.
 • V piatok je prvý piatok v mesiaci. Spovedať budem hodinu pred každou sv. omšou v sakristii.
 • Chorých a nevládnych budem spovedať v piatok od 9.00 h do 12.00 h.
 • V piatok o 17.00 h. bude vyložená Najsvätejšia Sviatosť Oltárna. O 17.45 h. bude prvopiatková pobožnosť.
 • V sobotu je prvá sobota v mesiaci. Po sv. omši sa pomodlíme Loretánske litánie.
 • V sobotu je spomienka na sv. Bonifáca, biskupa a mučeníka (672-754). Bol veľmi vzdelaný, písal básne, venoval sa biblickým vedám. Je najvýznamnejším poslom viery v Nemecku. Dva roky po smrti bol prijatý medzi patrónov Anglicka. Ako misionársky biskup patril medzi najväčších reorganizátorov Cirkvi v Nemecku. Svoju významnú prácu odviedol i v rodnom Anglicku. Po veľmi úspešných misiách ho prepadlo 52 pohanov a brutálnym spôsobom ho zavraždili. Pochovaný je v kláštore vo Fulde, ktorý sám založil.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • Upratovanie kostola má v tomto týždni na starosti skupina č.7. Vďaka za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

31.5.

Pondelok

18.00

+ Ivan Fábry (pohr.)

1.6.

Utorok

18.00

+ Evelína Ďurtová (pohr.)

2.6.

Streda

18.00

Za Božiu pomoc pre Ľudovíta

3.6.

Štvrtok

18.00

Za farníkov

4.6.

Piatok

18.00

Za požehnanie a Božiu pomoc pre rodinu

5.6.

Sobota

18.00

+ Oľga a Ľudovít Nechaloví, syn Peter, vnučka Beáta, rodičia a Vladimír Krčmář

6.6.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Luciu Šimovú (40.nar.)

 

 

 

10. nedeľa v období „cez rok“

 

 • Vo štvrtok bude vigilná sv. omša z nasledujúcej slávnosti.
 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V piatok je slávnosť, neprikázaný sviatok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Prastará úcta k Ježišovmu Srdcu, ktoré bolo prebodnuté „láskou k nám“, má základy v samotnom Svätom písme. Mnohí svätci a duchovní velikáni v priebehu stáročí opisujú a vyzývajú k osobitnej úcte Ježišovho Srdca. Ako sa modlíme aj v litániách, Ježišovo je Srdce je "slasťou všetkých svätých". Hoci táto silná úcta siaha až k prvým storočiam a dávno existovali kostoly zasvätené Božskému Srdcu, pre celú Cirkev schválený sviatok máme iba od r.1856. Od r.1889 máme litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Postupne prišlo k zasväteniu sveta Božskému Srdcu, k zavedeniu prvých piatkov a dostali sme osobitné prísľuby, ktoré človeka s úctou k Božskému Srdcu zahŕňajú osobitnou Božou priazňou za života i v hodine smrti. Je to výzva k úplnej dôvere v tento najsvätejší prameň milosrdenstva.
 • V piatok po sv. prijímaní bude vyložená Sviatosť Oltárna a krátka odprosujúca pobožnosť.
 • Veriaci, ktorý sa zúčastní na verejnom recitovaní modlitby „Jesu dulcissime – Najmilší Ježišu“, ktorá je predpísaná na tento deň, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky.
 • V sobotu je spomienka na Nepoškvrnené Srdce panny Márie. Od 17.stor. sa táto úcta rozšírila do celého sveta, najmä potom, ako sama Panna Mária po zjavení vo Fatime /1917/ žiada o túto osobitnú úctu. Úcta k Materinskému Srdcu Panny Márie vyvrcholila vyhlásením dogmy o nepoškvrnenom počatí Panny Márie (1854), zjavením zázračnej medaily (sv.Kataríne Labouré 1930), zasvätením sveta pápežom Piom XII. a sviatkom Nepoškvrneného Srdca Panny Márie.
 • V sobotu večer bude sv. omša s platnosťou za nedeľu.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 8. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

7.6.

Pondelok

18.00

+ Anton a Mária Miloví, syn Vladimír

8.6.

Utorok

18.00

+ Valent a Anna Žiakoví, brat Albín

9.6.

Streda

18.00

Za Božiu pomoc a uzdravenie pre rodinu a Janku Laušovú

10.6.

Štvrtok

18.00

+ Ernest Benda, rodičia a starí rodičia

11.6.

Piatok

18.00

Poďakovanie a B. pomoc pre Milana (65.nar.) a Gabiku (35.nar.) Urbanovských

12.6.

Sobota

18.00

+ Milan a Amália Matejoví a rodičia

13.6.

Nedeľa

8.00

11.00

Za farníkov

+ Edita Žišková (1.výr.)

 

 

 

11. nedeľa v období „cez rok“

 

 • Vo štvrtok po sv. omši bude adorácia (do 19.00 h.).
 • V sobotu bude sv. omša ráno.
 • Upratovanie kostola v tomto týždni má na starosti skupina č. 9. ďakujem za obetavosť.

 

Deň

Čas

Úmysel

14.6.

Pondelok

18.00

+ Rodina Pernisová a Fiová

15.6.

Utorok

18.00

+ Viktória Schubertová (5.výr.), manžel Rudolf, rodičia a súrodenci

16.6.

Streda

18.00

Poďakovanie a za Božiu pomoc pre Teréziu Hudecovú (70.nar.)

17.6.

Štvrtok

18.00

+ Jozef Mojžiš

18.6.

Piatok

18.00

+ Ľudovít Janovič (ned.90.nar.), rodičia a starí rodičia

19.6.

Sobota

8.00

+ Dušan (1.výr.) a Anna Žiakoví

20.6.

Nedeľa

8.00

11.00

+ Ivan Ďurček (15.výr.) a rodičia

Za farníkov

 

 

V mesiaci júl so voľné úmysly: (5.7.) pondelok o 18.00 h.; (6.7.) utorok o 18.00 h.; (12.7.) pondelok o 18.00 h.;

(14.7.) streda o 18.00 h.; (30.7.) piatok o 18.00 h.

 Môžete dávať úmysly sv. omší na mesiace august, september, október 2021.

 

 

PLOT

Plot okolo fary je hotový. Mal sa robiť súčasne s fasádou fary (je vo farbách farskej budovy, aby spolu tvorili jeden celok). z finančných dôvodov to bolo preložené na ďalší, čiže na minulý rok, ale kvôli pandémii na tento rok. Na ďalší rok som to už nechcel odkladať.

Plot od fary ku kaplnke sv. Júdu Tadeáša bude takisto farebne zladený s farskou budovou, ale bude jednoduchý, vertikálne plotovky budú z plného hnedého plastu (už ich máme zakúpené). Tento plot zatiaľ nebudeme robiť, nakoľko sme narazili na nové problémy, staré biele stĺpiky sa nedajú použiť, rozpadávajú sa. Budeme hľadať riešenie.

 

SAKRISTIA

Práce v sakristii začneme hneď, ako sa oteplí. Začneme odstraňovaním odutej, narušenej a opadanej omietky. Steny necháme niekoľko dní dostatočne vysušiť. Pokračovať budeme aplikáciou novej omietky. rekonštrukciou prejdú aj staré elektrické rozvodové skrine; dostanú nové ističe a vypínače; nefunkčné a nepoužívané káble a zariadenia sa odstránia. Potom budeme maľovať a nakoniec sa natiahne liata podlaha. Po skončení prác sa nainštaluje nový nábytok, ktorý budú vyrábať v Nových Zámkoch. Odhadovaný čas prác je cca dva mesiace (s nevyhnutnými prestávkami).

Úprimne ďakujem za každý milodar na tento účel.

 

Ak vy a najmä dobrý Pán Boh dá, pokračovať budeme aj v dostavbe rozostavanej hospodárskej budovy (chceli by sme to dostať aspoň pod strechu). Všetkým ďakujem za pochopenie a akúkoľvek pomoc.